Veiligheid

De school werkt met het programma De Vreedzame School dat preventief wordt ingezet.

Veiligheid

De school werkt met het programma De Vreedzame School dat preventief wordt ingezet.

De Vreedzame School

De school werkt met het programma De Vreedzame School dat preventief wordt ingezet.
Wij besteden aandacht aan basale sociaal-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.
 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via SCOL en de leerlijnen vanuit DORR voor de kleuters.
In alle groepen nemen wij tweemaal per jaar de SCOL-vragenlijst af. Met dit instrument brengen wij systematisch de sociale competentie van onze leerlingen in kaart. De leerlingen van groep 7 en 8 vullen tweemaal per jaar de leerlingSCOL in. De uitkomsten van alle SCOL-overzichten geven ons een totaalbeeld van de beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen, in de feitelijke aantasting van de sociale veiligheid en het welbevinden van de leerlingen.
 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

In de school is een van de leerkrachten belast met de taak anti-pestcoordinator en een andere leerkracht is tevens vertrouwenspersoon.

Kind aan het woord

"Onze juf leert ons programmeren. Dat vind ik erg leuk."