Ons onderwijs

Ons onderwijs

Ons onderwijs

In het schooljaar 2019-2020 ligt het accent op taal- en rekenonderwijs, de inzet van ICT hierbij, de rol van ouders/verzorgers en verdergaande professionalisering van het team.
 

Eigenaarschap

Wij vinden het van belang dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Zij leren steeds meer en beter eigen leerdoelen te formuleren op het gebied van taal en rekenen. Wij willen de stem van de leerling horen en vorm geven in het onderwijsproces.
 

Professioneel team

Om de juiste focus te kunnen realiseren zetten wij de methodiek in vanuit Stichting leerKRACHT.
Leerkrachten stellen onderwijskundige, didactische en pedagogische verbeterdoelen voor korte periodes waarin daadwerkelijk successen te behalen zijn. In die periodes (6-8 weken) maken zij gezamenlijk lesontwerpen, bezoeken zij elkaar in de les en houden zij feedbackgesprekken met elkaar. Dit alles is gericht op professioneel samenwerken en professioneel leren van en met elkaar.
Tijdens het werken aan de doelen wordt telkens weer een antwoord verwacht op de vragen: wat betekent dit voor de inzet van ICT  en wat is de rol van ouders/verzorgers?

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.