Missie en visie

Waar OBS Jules Verne voor staat in vier kernprincipes: Kennis is toekomst - Discipline is vrijheid - Hoge verwachtingen van leren en gedrag - Doelgericht oefening en begeleiding

Missie en visie

Waar OBS Jules Verne voor staat in vier kernprincipes:

Kennis is toekomst - Discipline is vrijheid - Hoge verwachtingen van leren en gedrag - Doelgericht oefening en begeleiding

Missie en visie

Onze ambitie is: 'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'.

Op onze school geloven we dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, recht hebben op toegang tot het beste onderwijs. Ons onderwijsprogramma zorgt ervoor dat leerlingen voldoende kennis hebben van de wereld om hen heen om deze in de toekomst te kunnen gebruiken.
Het onderwijs op de Jules Verne is zeer gestructureerd en duidelijk. We verwachten van onze leerlingen dat ze beleefd zijn en respectvol gedrag laten zien. Wij geloven dat kennis over de wereld centraal staat in het succes van onze leerlingen. Pas als ze deze kennis hebben verworven, zijn ze klaar om deel te nemen als volwaardige burgers.
Leerlingen leren de achtergrond en context van wat ze leren zodat ze gemakkelijk kunnen begrijpen en verbindingen kunnen leggen. De kennisvakken (rekenen en taal) wordt systematisch en chronologisch onderwezen zodat leerlingen de belangrijkste feiten kunnen begrijpen en een goed begrip van de lesstof hebben.

Het onderwijs op onze school is uniek. Leerlingen werken hard en zijn aardig voor elkaar.
 

Openbaar Onderwijs

OBS Jules Verne is een openbare school. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging.
Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over leerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. De leerlingen leren daardoor ook andere opvattingen en normen te waarderen en te respecteren.
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: leerlingen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden met en tussen andere mensen.
 

'Niet apart, maar samen'

Het openbaar onderwijs heeft een motto: 'Niet apart, maar samen'.
Wij onderschrijven dit motto van harte, omdat wij heel graag willen bereiken dat leerlingen, ongeacht hun achtergrond, goed met elkaar leren omgaan.
 

Kindcentrum

OBS Jules Verne ontwikkelt zich in 2021 tot een kindcentrum waar kinderen vanaf 2 jaar welkom zijn. Dit kindcentrum biedt al op zeer jonge leeftijd een duidelijk en veilig pedagogisch klimaat met een heldere doorgaande leerlijn. Vanaf het begin weten kinderen en ouders wat er van hen verwacht wordt. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
Het begint tenslotte bij een veilige leeromgeving waar kinderen gezien en gehoord worden met de focus op leren!

 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.