Team

Team

Groepen en leerkrachten

In het schooljaar 2018-2019 werkt OBS Jules Verne met 6 groepen.
Dit zijn groep 1/2, groep 3, groep 4/5, groep 5/6, groep 7 en groep 8.


Intern begeleider

De intern begeleider is er voor de leerlingen en de leerkracht.
Zij ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van de lessen en de speciale ondersteuning van een aantal leerlingen. Daartoe is zij aanspreekpunt voor zowel de leerkrachten als de ouders/verzorgers en coördineert zij de externe communicatie, bijvoorbeeld als er specialisten in de school nodig zijn om leerlingen extra zorg te bieden.
Naast de reguliere groepen zijn in ons gebouw ook de Nieuwkomersklas en Kopklas Hoorn  gevestigd.


Team OBS Jules Verne

Groep 1/2                                             Petra Dijkstra en Marian Groot
Groep 3                                                 Wilma van Gestel en Lia Meijer
Groep 4/5                                             Marjo Smit en Rosanne Jeurissen (wo)
Groep 5/6                                             Ilse Bleeker
Groep 7                                                 Chelsey van Veelen
Groep 8                                                 Bibi Bookholt, Jesse Sloots en Willemijn Loomans
Nieuwkomers 1                                   Aafke Boon (tevens coordinator) en Ilse Vlietstra (tevens IB-er)
Nieuwkomers 2                                   Evelien Theunisse en Lina Hassan
Kopklas Hoorn                                     Jacqueline van den Hof (tevens coordinator) en Reggy Zuidema
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs Evelien Weijmer
Onderwijsassistenten                         Cansu Kaygisiz, Christa Koese en Ilonka Stout
Conciërge                                              Dick Broers
Administratie                                        Wilma van Gestel
Intern begeleider                                 Rosanne Jeurissen
Directeur                                               Marino van Montfoort
 

Leerling aan het woord

Onze juf leert ons programmeren. Dat vind ik erg leuk.