Groepen en leerkrachten

Groepen en leerkrachten

Groepen en leerkrachten

In het schooljaar 2018-2019 werkt OBS Jules Verne met 6 groepen.
Dit zijn groep 1/2, groep 3, groep 4/5, groep 5/6, groep 7 en groep 8.


Intern begeleider

De intern begeleider is er voor de leerlingen en de leerkracht.
Zij ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van de lessen en de speciale ondersteuning van een aantal leerlingen. Daartoe is zij aanspreekpunt voor zowel de leerkrachten als de ouders/verzorgers en coördineert zij de externe communicatie, bijvoorbeeld als er specialisten in de school nodig zijn om leerlingen extra zorg te bieden.
Naast de reguliere groepen zijn in ons gebouw ook de Nieuwkomersklas en Kopklas Hoorn  gevestigd.


Team OBS Jules Verne

Groep 1/2                                                Petra Dijkstra en Marian Groot
Groep 3                                                    Wilma van Gestel en Lia Meijer
Groep 4/5                                                Anita Kindt
Groep 5/6                                                Ilse Bleeker
Groep 7                                                    Chelsey van Veelen
Groep 8                                                    Bibi Bookholt en Willemijn Loomans
Nieuwkomers 1                                       Aafke Boon (tevens coordinator) en Ilse Vlietstra (tevens IB-er)
Nieuwkomers 2                                       Evelien Theunisse en Lina Hassan
Kopklas Hoorn                                         Jacqueline van den Hof (tevens coordinator) en Reggy Zuidema
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs    Evelien Weijmer
Onderwijsassistenten                            Cansu Kaygisiz, Christa Koese en Ilonka Stout
Conciërge                                                 Dick Broers
Administratie                                           Wilma van Gestel
Intern begeleider                                    Rosanne Jeurissen
Directeur                                                  Marino van Montfoort
 

Kind aan het woord

"Onze juf leert ons programmeren. Dat vind ik erg leuk."