Humanistische Vorming (HVO)

De gehanteerde methode is: ‘Herkennen, onderzoeken, kiezen en evalueren’. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van themaboeken vanuit het Centrum Humanistische Vorming, film, krantenartikelen, kunst, gedichten en spel.

Humanistische Vorming (HVO)

De gehanteerde methode is: ‘Herkennen, onderzoeken, kiezen en evalueren’. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van themaboeken vanuit het Centrum Humanistische Vorming, film, krantenartikelen, kunst, gedichten en spel.

HVO in de praktijk

In de HVO-les is het gesprek belangrijk. Leerlingen leren verwoorden waarvoor ze kiezen en bezinnen zich op de vraag: “Waarom kies ik voor deze oplossing of om het op deze manier te doen?”.
In het Humanistisch VormingsOnderwijs leren de kinderen nadenken over dingen, die te maken hebben met wie ze zijn, hoe ze zich voelen, hoe ze met elkaar omgaan en over hoe je tegen de wereld aankijkt.

Er wordt gewerkt rond thema’s als vriendschap, kinderrechten, vrede, respect, wereldburgerschap, waarden en normen, geloven, gevoelens, kwaliteiten, leven en dood, democratie, social media enzovoort.

In de HVO-les mag het er ongedwongen aan toe gaan. Daarbij hanteert de docent HVO dezelfde regels als de andere leerkrachten. Ook bij HVO geldt: ’Hoe meer orde in de groep, hoe meer vrijheid in denken en handelen van de kinderen.’ De HVO-docent probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wereld van het kind. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Niet elk onderwerp is voor elk kind even boeiend. De kwaliteit van de les hangt mede af van de motivatie van de leerlingen.

Meer informatie?

Kijk op: www.hvoprimair.nl of www.hvo.nl

In het schooljaar 2018-2019 worden geen HVO-lessen aangeboden.

Kind aan het woord

"Onze juf leert ons programmeren. Dat vind ik erg leuk."