Brede School

OBS Jules Verne is al jaren een Brede School met veel extra activiteiten voor leerlingen en ouders.

Brede School

OBS Jules Verne is al jaren een Brede School met veel extra activiteiten voor leerlingen en ouders.

Brede School

OBS Jules Verne is al jaren een Brede School met veel extra activiteiten voor leerlingen en ouders. Vanaf januari 2004 is de Brede School aanpak verbreed naar de hele wijk en werkt OBS Jules Verne samen met de andere basisscholen in de wijk de Grote Waal.
 

Doelstelling Brede School aanpak

De Brede School bevordert de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de wijk en die van risicoleerlingen in het bijzonder. De Brede School fungeert als servicepunt met buiten en binnen de schooltijden een breed aanbod van vrijetijdsvoorzieningen, school- en opvoedingsondersteunende kinder- en ouderactiviteiten en mogelijkheden voor kinderopvang. De Brede School is daarmee een motor voor de sociale samenhang binnen de wijk.
Bij de Brede Schoolaanpak Grote Waal wordt samengewerkt tussen de drie basisscholen en instellingen uit de sfeer van het welzijnswerk, cultuureducatie en/of jeugdzorg. Er wordt op verschillende locaties gewerkt; de activiteiten worden uitgevoerd in het wijkcentrum en op de scholen.

De daarbij concrete uitgangspunten en doelstellingen zijn;
 • Verbeteren van de competenties van kinderen op het gebied van taal, motoriek en sociale vaardigheden.
 • Bevordering van culturele en maatschappelijke participatie: de school leert niet alleen cognitieve zaken aan, maar zou  ook sociale vaardigheden en culturele ontwikkeling moeten bevorderen.
 • Het binnenschoolse en buitenschoolse leren met elkaar verbinden. Eventuele drempels naar bestaande educatieve en recreatieve activiteiten wegnemen door samenwerking met de welzijnsstichting.
 • Integreren van de vrijetijdswereld van het kind.
  Kinderen verkeren in diverse leefmilieus: thuis, op school en in hun vrije tijd in de buurt waar zij wonen.
  Een samenhang in deze leefmilieus is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van groot belang.
 • Integraal beleid voeren in de aanpak van achterstanden voor jonge kinderen en hun opvoeders.
 • Ouderparticipatie bevorderen en de communicatie tussen kinderen, ouders en professionals verbeteren.
  Daarbij zal veel aandacht besteed worden aan verbetering van de vertrouwensrelatie tussen ouders en professionals en de verantwoordelijkheid van ouders.
 

Brede School Bibliotheek

Deze speciale bibliotheek  Brede School Bibliotheek (BSB) is ontwikkeld door Bibliotheek Hoorn in samenwerking met OBS  Jules Verne en  de andere scholen in de wijk.
Voor BSB Grote Waal is er ook een blog, waarop alle activiteiten rond de BSB vermeld worden.
Het adres van deze blogspot is:
bsbgrotewaal.blogspot.com
 

Bijzonder idee

Het bijzondere van de BSB is dat de leerlingen zelf de baas zijn van de bibliotheek. In groep 7 krijgen de leerlingen  een opleiding ‘bibliotheekmedewerker’. Daarna mogen ze zelfstandig aan de slag in de bieb. Ze lenen boeken uit aan alle leerlingen van hun school, geven boekentips en helpen elkaar boeken uitzoeken.  In 2007 won dit idee de Innovatieprijs van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.
 

Bewezen positief effect

De Brede School Bibliotheek heeft een positief effect op het leesgedrag van kinderen. Dit is de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de BSB. Kinderen die deelnemen aan de BSB lezen meer in hun vrije tijd dan kinderen van vergelijkbare scholen die niet deelnemen aan de BSB. Ook hebben zij een positievere houding ten aanzien van boeken. 
Meer informatie over Brede School Grote Waal vindt u hier


Beweeg Wijs

Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten. Toch is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend om op die momenten met plezier te kunnen spelen. Op het speelplein bijvoorbeeld ontbreekt soms uitdagend speelmateriaal, begeleiding en een gestructureerde speelomgeving. Hierdoor kunnen kinderen het pleinspelen als onprettig gaan ervaren en zo ontwikkelingskansen missen. Als onderdeel van de Brede School Grote Waal werken wij met de methodiek van Beweeg Wijs.
Lees hier meer.

Kind aan het woord

"Onze juf leert ons programmeren. Dat vind ik erg leuk."