Kopklas Hoorn

Vergroot je kansen in het voortgezet onderwijs "Na een jaar in de Talent Kopklas staan kinderen steviger in hun schoenen en wordt de kans op succes in het voortgezet onderwijs een stuk groter."

Kopklas Hoorn

Vergroot je kansen in het voortgezet onderwijs

"Na een jaar in de Talent Kopklas staan kinderen steviger in hun schoenen en wordt de kans op succes in het voortgezet onderwijs een stuk groter."

Wat is een Kopklas?

Een kopklas is een schakelklas tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

De kopklas is bedoeld voor leerlingen die zich op een bepaald moment in hun basisschoolperiode niet volledig hebben kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen, omdat ze thuis een moeilijke periode hebben doorgemaakt of omdat ze langdurig ziek zijn geweest. 

Hierdoor kan het zijn dat de leerling nog niet het eindadvies heeft kunnen bereiken dat, gezien de inzet, motivatie en capaciteiten, wel bij de leerling past. 

Daarnaast kan de kopklas ervoor zorgen dat leerlingen steviger in de schoenen komen te staan om op het niveau van het schooladvies succesvol te zijn in het voortgezet onderwijs.

Door een intensief lesprogramma bereiken we: 

 • dat een hoger schooltype mogelijk is vergeleken met het oorspronkelijke eindadvies van de basisschool. De leerling kan bijv. VMBO, Mavo, Havo of VWO aan, terwijl deze leerling aan het einde van groep 8 dit niveau nog niet aankon.

 • dat de leerling met het eindadvies van de basisschool steviger in de schoenen komt te staan waardoor de kans op zittenblijven op het voortgezet onderwijs of vroegtijdig schoolverlaten kleiner wordt.

Lesprogramma

In de Talent Kopklas wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de Nederlandse taal op verschillende gebieden, zoals: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, woordenschat, schriftelijk- en mondeling taalgebruik. Verder wordt er veel aandacht besteed aan rekenen om het rekenniveau te verbeteren. Ook wereldoriëntatie en creatieve vorming komen aan bod. Gymles wordt gegeven door een vakleerkracht en leerlingen uit de kopklas mogen altijd meedoen aan sporttoernooien. Daarnaast gaan we een aantal keer per jaar op excursie.


Aanname procedure

Wanneer ouders of leerkrachten een leerling willen aanmelden bij de Talent Kopklas nemen zij daarvoor telefonisch contact op met de coördinator van de Talent Kopklas, Jacqueline van den Hof. 

Bij aanmelding wordt (door het kort bespreken van de laatste toetsresultaten, het gedrag en inzet van de leerling) gekeken of de leerling in principe voldoet aan de eisen van de Kopklas. Als dit het geval is wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. 

Eind januari/ begin februari wordt bekeken hoeveel leerlingen aangemeld zijn en welke leerlingen definitief voor plaatsing in aanmerking komen. De coördinator zal contact opnemen met de basisschool en de leerling uitgebreid met de leerkracht en/of IB-er  bespreken. Ook vindt er een intake gesprek plaats met de leerling en zijn of haar ouders. 

Snel na dit gesprek wordt bekend gemaakt aan ouders, leerling en basisschool of de leerling is aangenomen. Deze beslissing ligt uiteindelijk bij de coördinator van Talent Kopklas. 

Talent Kopklas heeft twee locaties. Er is een kopklas gevestigd in OBS Jules Verne in de Grote Waal in Hoorn en de andere in KlimOp Kindcentrum in Zwaag. Ouders en leerling mogen een voorkeur voor een locatie opgeven, maar het kan zijn dat hiervan afgeweken moet worden. 

Omdat de Talent Kopklas een Hoornse voorziening is gaan leerlingen uit de gemeente Hoorn voor bij aanname. Tot nu is het altijd gelukt om ook kinderen van buiten Hoorn aan te nemen.

Criteria voor aanname en leerlingkenmerken

Leerlingen die aangenomen worden in de kopklas komen uit groep 8 (regulier - of speciaal onderwijs), soms uit groep 7 of uit de Nieuwkomersklas.

Omdat het redelijkerwijs niet mogelijk is dat een leerling volledig voldoet aan alle criteria zijn de volgende criteria en leerlingkenmerken richtinggevend:

Leerling

kenmerken

 • de leerling heeft een positieve werkhouding 

 • de leerling is gemotiveerd om huiswerk te maken

 • de leerling heeft geen grote gedragsproblemen 

 • de leerling is leerbaar  

 • de leerling wordt in het kopklas jaar niet ouder dan 14 jaar

Algemene criteria

 • een positief advies van de leerkracht van groep 8, groep 7 of Nieuwkomersklas.

 • de leerkracht meent dat cognitieve groei bij deze leerling mogelijk is

 • de leerkracht verwacht dat de leerling minimaal kan uitstromen op VMBO-basis niveau

 • ouders staan positief tegenover de keuze voor de kopklas 

 • de leerling is sociaal-emotioneel gebaat bij een extra jaar taalonderwijs

En verder… 

De Talent Kopklas:

 • is een klas van maximaal 15 leerlingen waar veel aandacht is voor het individuele kind

 • heeft voor iedere leerling  een chromebook beschikbaar

 • is laagdrempelig voor ouders

 • besteedt aandacht aan de emotionele ontwikkeling en bereidt voor op het voortgezet onderwijs

 • speelt in op een positieve werkhouding van de leerling

 • leert leerlingen plannen en met huiswerk omgaan

 • werkt aan zelfstandigheid van de leerling

 • biedt structuur

 • is prestatiegericht

 • verwacht van ouders actieve betrokkenheid bij het leerproces van hun kind

Oud-leerlingen aan het woord…

Mohamed

Ik vond de Kopklas leuk omdat ik veel heb geleerd. Ik heb nu een Havo-advies bereikt. Eerst had ik een VMBO-basis advies.

Ahmed

Het was een jaar vol uitdagingen en avonturen. Ik ben beter geworden in rekenen en begrijpend lezen. Dankzij de kopklas heb ik nu een VMBO-kader advies.

Linda

Ik had een praktijkonderwijs advies. Mijn leraren van de basisschool dachten dat ik meer kon. Ik heb goede cijfers gehaald in de kopklas en nu heb ik het advies kader/mavo bereikt. 

Beyza

Ik vond het kopklasjaar leuk en leerzaam. Het was ook heel gezellig. Ik kwam in de kopklas met een VMBO basis advies en nu heb ik kader. Daar ben ik trots op en tevreden mee.

Dominika

Het kopklasjaar was heel leerzaam. Onder andere spelling is erg verbeterd. Mijn advies is van Kader  naar Mavo-Havo gegaan. Ik ben heel blij dat ik voor de kopklas heb gekozen.

Meer informatie gewenst?

Maak gerust een afspraak voor een gesprek met de coördinator van de Talent Kopklas.

Ouders, leerlingen, leerkrachten en IB-ers altijd van harte welkom om de kopklas tijdens de lessen te bezoeken.

 

Talent Kopklas

Locatie OBS Jules Verne 

Orionstraat 135

1622 BR  HOORN

 

Locatie kindcentrum KlimOp 

Akkerwinde 74

1689 NW Zwaag

 

Coördinator

Jacqueline van den Hof 

werkdagen maandag, dinsdag, woensdag

06-13893645 (privé)

0229-217169 (school)

kopklas@talenthoorn.nl

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.