Kwaliteitszorg

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen.

Kwaliteitszorg

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen.

Wat is kwaliteitszorg?

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
 

GIP-model

De school maakt afspraken over de manier van lesgeven. De leerkrachten hanteren het GIP-model. Het GIP-model staat voor Groepsgericht en Individueel Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Het model kenmerkt zich door:
- Een planmatige en voorspelbare groepsorganisatie
- Het bevorderen van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
- Het leren omgaan met uitgestelde aandacht
- Systematisch contact van de leerkracht met de leerlingen
- Ruimte voor groepsgerichte of individueel gerichte hulp en instructie
- Plannen en reflecteren van leerlingen
- Een flexibele organisatie

De leerkrachten benoemen bij aanvang van de les het lesdoel en evalueren de les ook op het lesdoel. Daarnaast willen we dat de leerlingen bij de instructie actief betrokken zijn. We zetten daarvoor coöperatieve werkvormen in. Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk indien zij geen of weinig instructie nodig hebben. De leerkracht kan op die manier organiseren dat hij/zij de leerlingen verder helpt die meer of andere instructie nodig hebben.
 

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de resultaten van de leerlingen via het Cito-leerlingvolgsysteem en de methodetoetsen.
Leerkrachten werken dagelijks aan onderwijsverbetering en kunnen scholing volgen indien gewenst of noodzakelijk.

Kind aan het woord

"Onze juf leert ons programmeren. Dat vind ik erg leuk."