Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VVE)?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. 
Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelschool of de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij VVE is het betrekken van ouders/verzorgers zeer belangrijk.
 

Samenwerking peuterspeelschool Jules Verne

- Er wordt gewerkt in thema's
- De leidsters en leerkrachten stemmen activiteiten op elkaar af
- Er vindt persoonlijke overdracht plaats van peuters die naar de basisschool gaan

Meer informatie over de peuterspeelschool vindt u hier

Kind aan het woord

"Onze juf leert ons programmeren. Dat vind ik erg leuk."