Zoeken
 Hieronder vind je het huiswerk voor de komende  weken 
Oefenweb:  100 Words&Birds,  100 Rekentuin, 100 Taalzee in 7 dagen,

Op dinsdag 24 april gaan we naar het Stoomtreinmuseum. Kom dan dus op de fiets! 
      

Maandag 23 april 2018:      
Oefenweb: 300 Words&Birds,  300 Rekentuin, 300 Taalzee  
Presentatie: Henry, Zehraa, Fazila
Klokhuis                             
Spelling                             Controledictee blz 32 t/m 37                  
Rekenen                           Maken: blad met vereenvoudigen van breuken (eerste som:  9/24)
Posterproject                     
Geschiedenis                Maken: Collaboratie en Verzet
Nieuwsbegrip XL          
                                                     
Afbeeldingsresultaat voor getekende fietsOp dinsdag 24 april gaan we naar het Stoomtreinmuseum. Kom dan dus op de fiets! 


Dinsdag  24 april 2018:  KOM OP DE FIETS!!!!
Oefenweb: 320 Words&Birds,  320 Rekentuin, 320 Taalzee
NBXL:  Koningsdag
Klokhuis
Posterproject              
Tekstverwerken                  Toets              
Spelling                             
Aardrijkskunde                    Toets Europa
Schrijfopdrachten        

Woensdag 25 april 2018 
Oefenweb: 340 Words&Birds,  340 Rekentuin, 340 Taalzee
Presentatie: Szymon, Nazar

Nieuwsbegrip                                                                                                                  
Posterproject                                         Toets Posterproject 8.6 t/m 8.10              
Rekenen                                                                                             
Schrijfopdrachten                                                                              
Gym         

Donderdag 26 april  2018:      
Oefenweb: 260 Words&Birds,  260 Rekentuin, 260 Taalzee
Klokhuis   
Posterproject
Engels                                                          maken blz 13 t/m 15, leren blz 17                                
Nieuwsbegrip 
Technisch lezen
Spelling ww en zinsontleden          Toets voltooid deelwoord gebruikt als bijvoeglijk naamwoord (blz 27 t/m 32)


VRIJDAG 27 APRIL TOT EN MET  ZONDAG  13 MEI: MEIVAKANTIE!  
Boekverslag inleveren:  maandag  22 mei, schrijf weer van elk hoofdstuk een korte samenvatting.


Maandag 14 mei 2018:      
Oefenweb: 100 Words&Birds,  100 Rekentuin, 100 Taalzee  
Klokhuis                             
Spelling                                   Maak je spellingschrift uit!                     
Rekenen                     
Posterproject                     
Geschiedenis            
Nieuwsbegrip XL   

Dinsdag  15 mei 2018: 
Oefenweb: 120 Words&Birds,  120 Rekentuin, 100 Taalzee
NBXL:  
Klokhuis
Posterproject              
Tekstverwerken                          
Spelling                             
Aardrijkskunde            
Schrijfopdrachten    


Woensdag 16 mei 2018 
Oefenweb: 140 Words&Birds,  140 Rekentuin, 140 Taalzee

Nieuwsbegrip                                                                                                                  
Posterproject                                         
Rekenen                                                                                             
Schrijfopdrachten                                                                              
Gym       

Donderdag 17 mei  2018:      
Oefenweb: 160 Words&Birds,  160 Rekentuin, 160 Taalzee
Klokhuis   
Posterproject
Engels                                                            
Nieuwsbegrip 
Technisch lezen
Spelling ww en zinsontleden                     
 

Vrijdag 18  mei 2018:
Oefenweb: 180 Words&Birds,  180 Rekentuin, 180 Taalzee

Klokhuis
Rekenen  Oefenboek                          
Power Point Presentatie                                       
Begrijpend lezen Cito                         maken vragen bij De Vliegende Hollander        
Technisch lezen       
Natuur                                                         Toets  insecten