Zoeken
FinanciŽn bij sport
Er zijn verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor vergoeding wanneer u uw kind wilt laten sporten. U kunt hieronder lezen wat de verschillende instanties voor u kunnen betekenen.
  • Sport- en cultuurfonds
  • Jeugdsportfonds West-Friesland
  • Stichting Leergeld
Sport- en cultuurstrippenkaart
Met een laag inkomen blijft er vaak weinig geld over voor sport en culturele activiteiten, zoals een zwemabonnement voor de kinderen of een bezoek aan het theater. Het Sport- en Cultuurfonds van de gemeente Hoorn kan u dan helpen. Als u moet rondkomen van een laag inkomen, kunt u hiervoor namelijk een korting of vergoeding krijgen. Voor meer informatie over de Sport- en Cultuurstrippenkaart kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met het klantcontactcentrum van de gemeente Hoorn. Het telefoonnummer is (0229) 252 200.
Jeugdsportfonds West-Friesland
Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Die kunnen er niets aan doen. Als het over sporten gaat, geeft het Jeugdsportfonds juist die kinderen een extra kans. Een kans die ze anders niet zouden krijgen, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging niet kan worden betaald. Meestal is een leraar op school, de huisarts of een hulpverlener daarvan wel op de hoogte. Via het Jeugdsportfonds is daar dan echt iets aan te doen. Als intermediair kan zo iemand voor het kind hulp vragen bij de consulent van het lokale Jeugdsportfonds, zodat ervoor gezorgd kan worden dat bijvoorbeeld het lidmaatschapsgeld en de eerste sportattributen door het Jeugdsportfonds aan de sportvereniging worden betaald. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, huisarts of hulpverlener. Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen.
Stichting Leergeld
In Nederland leven ten minste 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Helaas is dat een structureel gegeven. Anders dan in ontwikkelingslanden, maar in verhouding even schrijnend en bovendien om de hoek. Schoolgaande kinderen - in de greep van de armoede - kunnen niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Ook schoolmaterialen en aan het begin van het jaar alle boeken hebben, wordt steeds vaker een probleem.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.leergeld.nl.

Mocht u toch nog wat meer informatie willen over bovenstaande instanties of aanvragen, dan kunt u contact opnemen met juf Evelien.