Zoeken
Fun Gym

Er wordt aan leerlingen van de Jules Verne een extra mogelijkheid van gym geboden. Het gaat hier om leerlingen met een motorische achterstand, overgewicht, bewegingsarmoede of weinig zelfvertrouwen in het bewegen. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden benaderd via een brief aan de ouders. Deze les Fun Gym wordt gegeven door juf Evelien en gaat in samenwerking met de vakdocenten van de Zonnewijzer en de Ichthus.