Zoeken
Brede school:

De Jules Verne is al jaren een Brede School met veel extra activiteiten voor leerlingen en ouders. De school werkt samen met instellingen als stichting Netwerk, bureau Jeugdzorg, de Politie, enz Vanaf januari 2004 is de Brede School aanpak verbreedt naar de hele wijk en werkt de Jules Verne samen met de andere basisscholen in de wijk de Grote Waal.

Doelstelling van de Brede Schoolaanpak.

De brede school bevordert de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de wijk en die van risicoleerlingen in het bijzonder. De brede school fungeert als servicepunt met buiten en binnen de schooltijden een breed aanbod van vrijetijdsvoorzieningen, school- en opvoedingsondersteunende kinder- en ouderactiviteiten en mogelijkheden voor kinderopvang. De brede school is daarmee een motor voor de sociale samenhang binnen de wijk.
Bij de brede schoolaanpak Grote Waal wordt samengewerkt tussen de drie basisscholen en instellingen uit de sfeer van het welzijnswerk, cultuureducatie en/of jeugdzorg. Er wordt op verschillende locaties gewerkt; de activiteiten worden uitgevoerd in het wijkcentrum en op de scholen.

De daarbij concrete uitgangspunten en doelstellingen zijn;
 • Verbeteren van de competenties van kinderen op het gebied van taal, motoriek en   sociale vaardigheden.
 • Bevordering van culturele en maatschappelijke participatie: de school leert niet alleen cognitieve zaken aan, maar zou  ook sociale vaardigheden en culturele ontwikkeling moeten bevorderen.
 • Het binnensschoolse en buitenschoolse leren met elkaar verbinden. Eventuele drempels naar bestaande educatieve en recreatieve activiteiten wegnemen door samenwerking met de welzijnsstichting.
 • Integreren van de vrijetijdswereld van het kind.
  Kinderen verkeren in diverse leefmilieus: thuis, op school en in hun vrije tijd in de buurt waar zij wonen.
  Een samenhang in deze leefmilieus is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van groot belang.
 • Integraal beleid voeren in de aanpak van achterstanden voor jonge kinderen en hun opvoeders.
 • Ouderparticipatie bevorderen, en de communicatie tussen kinderen, ouders en professionals verbeteren.
  Daarbij zal veel aandacht besteed worden aan verbetering van de vertrouwensrelatie tussen ouders en professionals; en de verantwoordelijkheid van ouders.