Zoeken
Beweegmanagement

In 2006 is gestart met het fasegewijs invoeren van beweegmanagement op alle basisscholen in het openbaar- en bijzonder onderwijs. Beweegmanagers zijn verantwoordelijk voor een actief sportklimaat op de school en werken nauw samen met de in de buurt aanwezige sportverenigingen en sportaanbieders. Beweegmanagement levert maatwerk voor elke school waarbij interventies aansluiten bij de problemen van kinderen op het gebied van bewegingsarmoede, overgewicht en motorische achterstanden.
De beweegmanagers van alle basisscholen in een wijk participeren in een zogenaamd beweegteam. De beweegmanagers stemmen in het team activiteiten en interventies af en er worden werkafspraken gemaakt. Er zijn zes beweegteams in Hoorn.
Het beweegmanagement wordt vormgegeven door de vakdocent gymonderwijs. De beweegmanager is in dienst bij het onderwijs. De inhoudelijke aansturing van de beweegmanager vindt plaats door een medewerker van de gemeente Hoorn.
Op Jules Verne is de beweegmanager juf Evelien.