Zoeken
Brede School Bibliotheek
De Brede School Bibliotheek (BSB)  is een speciale bibliotheekvestiging voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk Grote Waal. Deze speciale bibliotheek is ontwikkeld door Bibliotheek Hoorn in samenwerking met OBS de Jules Verne en  de andere scholen in de wijk.

Voor BSB Grote Waal is er ook een blog, waarop alle activiteiten rond de BSB vermeld worden.
 
Het adres van deze blogspot is:
bsbgrotewaal.blogspot.com
 
Bijzonder idee
Het bijzondere van de BSB is dat de leerlingen zelf de baas zijn van de bibliotheek. In groep 7 krijgen de leerlingen  een opleiding ‘bibliotheekmedewerker’. Daarna mogen ze zelfstandig aan de slag in de bieb. Ze lenen boeken uit aan alle leerlingen van hun school, geven boekentips en helpen elkaar boeken uitzoeken.  In 2007 won dit idee de Innovatieprijs van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.
 
Bewezen positief effect

De Brede School Bibliotheek heeft een positief effect op het leesgedrag van kinderen. Dit is de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de BSB. Kinderen die deelnemen aan de BSB lezen meer in hun vrije tijd dan kinderen van vergelijkbare scholen die niet deelnemen aan de BSB. Ook hebben zij een positievere houding ten aanzien van boeken. Lees meer over dit onderzoek in dit artikel