Zoeken

Wat is MRT?

Er zijn kinderen die achterstanden of hiaten hebben in hun ontwikkeling van hun motoriek of bij wie de sensoriek (zintuigen) niet optimaal functioneert.

Dit kan zijn bij kinderen die door hun fysieke aanleg in de problemen komen of dat zich door onvoldoende stimulering van het milieu niet optimaal  hebben kunnen ontwikkelen.

Doel is het bieden van extra hulp, zowel ten aanzien van sensoriek als motoriek ten behoeve van het onderwijs maar ook ten behoeve van eventuele opvoedingsproblemen.

Het gaat hierbij niet alleen om het jonge kind, maar om elk kind dat op de een of andere manier achterstanden heeft opgelopen.MRT staat voor Motorisch Remedial Teaching. MRT is samen met ouders en leerlingen werken aan achterstanden in de ontwikkeling van kinderen. Dit wordt vaak gedaan in de speelzaal waar het bewegen centraal staat. Het uitgangspunt van MRT is dat wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van de leerlingen. Door het vergelijken van die bewegingen kun je een goed beeld krijgen hoe ver een kind in zijn motorische ontwikkeling is.
MRT wordt gegeven door juf Evelien op vrijdagochtend. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor MRT, wordt contact opgenomen met de ouders. Er wordt gewerkt volgens het leerlingvolgsysteem van Wim van Gelder.

Doelstellingen:
Het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties.
Het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever.

Op onze school is de MRT-er juf Evelien.