Zoeken
Schoolmaatschappelijk werk
Plony van Trigt is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij is aanwezig bij zorgteambesprekingen en denkt dus mee over de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Schoolmaatschappelijk werk is er om ouders en school te helpen zorgen voor een goede ontwikkeling van het kind.
Schoolmaatschappelijk werk kan worden ingeschakeld wanneer je als ouder merkt dat je kind in het gedrag signalen geeft dat het niet goed gaat, voorbeelden zijn: slaap- en/of eetproblemen, ruzie zoeken, verminderde concentratie etc.
Als je als ouder zorgen hebt over je kind, kan de ouder direct een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werker geeft dan aan welke steun het kan bieden en welke rol de school eventueel kan aannemen. Het gaat om kortdurende hulpverlening. Indien nodig wordt er hulp gezocht bij andere instellingen.
 
Als u behoefte heeft aan schoolmaatschappelijke ondersteuning kunt u een afspraak maken met Plony van Trigt tel: 0229-282020.
Ook school kan het schoolmaatschappelijk werk inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer de ouders bij de leerkracht aangeven dat ze advies of steun nodig hebben bij de opvoeding.
Het kan ook zo zijn, dat de leerkracht, of intern begeleider het wenselijk vindt om de schoolmaatschappelijk werker om advies te vragen.  
Hiervoor vindt eerst een gesprek met de ouder plaats en wordt daar toestemming voor gevraagd.