Zoeken
19september2017
Vanaf donderdag 28 september start voor groep 1 en 2 drie...
19september2017
Wil jij sterker en fitter worden? En wil jij misschien ook...
Voor leerlingen van groep 3 tot en met 8, nieuwkomers en...

Welkom op de site van Kopklas Hoorn 

                                                                                  
Hier vind je in het kort informatie over de kopklas. Wij kunnen ons voorstellen dat je na het bezoeken van onze site nieuwsgierig bent geworden. Neem gerust contact op met de co÷rdinator van de kopklas Jacqueline van den Hof (dinsdag, woensdag, donderdag aanwezig) voor meer informatie of een bezoek aan onze klas! Contactgegevens staan onderaan deze pagina.
Wat is een kopklas?
Kopklas Hoorn is een extra jaar onderwijs, bedoeld voor leerlingen die aan het eind van de basisschool een achterstand hebben op het gebied van de Nederlandse taal (begrijpend lezen, spelling, technisch lezen, woordenschat of een combinatie hiervan). Door deze achterstand kunnen ze het voortgezet onderwijs nog niet volgen op VMBO kader-, VMBO theoretisch (MAVO)-, HAVO- of VWO-niveau, terwijl ze daar wel de capaciteiten, de inzet en de motivatie voor hebben. 

Ook kan voor de Kopklas gekozen worden om het advies dat de basisschool heeft gegeven te versterken. Leerlingen staan dan met het gekregen advies sterker in hun schoenen op het voortgezet onderwijs.
 
In Kopklas Hoorn wordt vooral veel aandacht besteed aan het verbeteren van de Nederlandse taal op allerlei gebieden. Op deze manier worden de leerlingen in staat gesteld een betere, goede start te maken in het voortgezet onderwijs en hebben daardoor meer kans op het succesvol afronden van hun opleiding en wordt de kans op zittenblijven kleiner.
 
Bovendien worden kinderen in de kopklas  voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten er in een Kopklas?
In Kopklas Hoorn zitten maximaal 15 leerlingen. Door deze kleine groepsgrootte kunnen alle kinderen  goed begeleid worden en krijgen zij veel individuele aandacht.

Het doel van Kopklas Hoorn is:
Het dusdanig inlopen van de taalachterstand zodat een hoger schooltype mogelijk is dan op basis van het oorspronkelijke eindadvies van de basisschool mogelijk zou zijn, waardoor de leerling VMBOkader, MAVO (VMBO/t), HAVO of VWO aankan.

Toelatingseisen


Criteria voor aanname in Kopklas Hoorn en
leerling-kenmerken
Omdat het redelijkerwijs niet mogelijk is dat 1 leerling volledig voldoet aan alle criteria zijn de volgende criteria en leerling-kenmerken richtinggevend.
 
Leerling-kenmerken van de kopklasleerling:
 
 • de leerling heeft een positieve werkhouding
 • de leerling is gemotiveerd om huiswerk te maken
 • de leerling heeft geen grote gedragsproblemen
 • de leerling is leerbaar
 • de leerling heeft een redelijke tot goede algemene kennis
 • de leerling wordt in het kopklas jaar niet ouder dan 14 jaar
Algemene criteria voor aanname in Kopklas Hoorn
 
 • positief advies leerkracht groep 8
 • leerkracht groep 8 ziet dat didactische groei bij deze leerling mogelijk is
 • NIO- totaal IQ  > 85
 • discrepantie tussen verbale en symbolische intelligentie
 • ouders staan positief tegenover de keuze voor de kopklas en geven de leerling tijd en gelegenheid om te studeren
 • de leerling is sociaal-emotioneel gebaat bij een extra jaar taalonderwijs
 
 Criteria voor nieuwkomers voor aanname in Kopklas Hoorn
 
 • positief advies leerkracht nieuwkomersklas
 • afgerond lesprogramma nieuwkomersklas
 • leerkracht nieuwkomersklas ziet duidelijke mogelijkheden voor deze leerling om op taalgebied nog verder te groeien
 • leerkracht nieuwkomersklas verwacht dat de leerling hoger uit zal stromen dan praktijkonderwijs
 • ouders staan positief tegenover de keuze voor de kopklas en geven de leerling tijd en gelegenheid om te studeren
 • de leerling is sociaal-emotioneel gebaat bij een extra jaar taalonderwijs
 
Criteria voor leerlingen uit groep 7 voor aanname in Kopklas Hoorn
 
 • positief advies leerkracht groep 7
 • de leerling is te oud om na groep 8 de kopklas te doen
 • de leerling is in het 8e basisschooljaar met name gebaat bij een intensief taalprogramma
 • stagnerend (taal-)leerproces ondanks goede mogelijkheden en capaciteiten van het kind
 • ouders staan positief tegenover de keuze voor de kopklas en geven de leerling tijd en gelegenheid om te studeren
 • de leerling is sociaal-emotioneel gezien meer gebaat bij een  jaar taalonderwijs dan doorstromen naar groep 8

Aanmelden
Wanneer ouders of leerkrachten een leerling willen aanmelden bij Kopklas Hoorn moeten zij daarvoor telefonisch contact opnemen met de co÷rdinator van Kopklas Hoorn, Jacqueline van den Hof (di,woe,do aanwezig). Bij aanmelding wordt (door het kort bespreken van de laatste toetsresultaten, het gedrag en inzet van de leerling) gekeken of de leerling in principe voldoet aan de eisen van de Kopklas. Als dit het geval is en leerling en ouders willen dat de leerling in aanmerking komt voor plaatsing wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. Begin februari, snel na de informatie-avond van Kopklas Hoorn, wordt bekeken hoeveel leerlingen aangemeld zijn (dus hoeveel leerlingen op de wachtlijst staan) en welke leerlingen definitief voor plaatsing in aanmerking kunnen komen. De co÷rdinator van de Kopklas zal daartoe contact opnemen met de basisschool en de leerling uitgebreid met de leerkracht bespreken. Ook vindt er een in-take gesprek plaats met de leerling en zijn of haar ouders. Snel na dit gesprek wordt bekend gemaakt aan ouders, leerling en basisschool of de leerling is aangenomen.  

Het is in ieder geval belangrijk dat, wanneer ouders, leerkrachten of OBD medewerkers denken dat een leerling in aanmerking zou kunnen komen voor plaatsing, tijdig contact opgenomen wordt met mevrouw van den Hof (co÷rdinator Kopklas Hoorn). Tijdens de informatie-avond is het ook mogelijk om leerlingen op de wachtlijst in te schrijven. Maar beter is het om eerder contact op te nemen.


Belangrijk: Kopklas Hoorn is een Hoornse voorziening en daarom krijgen leerlingen uit Hoorn voorrang bij plaatsing. Tot nu toe is het altijd nog gelukt om ook kinderen uit de omgeving van Hoorn te plaatsen.
___________________________________________________________________________________

Contact
Meer informatie gewenst? Maak gerust een afspraak voor een gesprek met de co÷rdinator van de kopklas. Ook zijn ouders, leerlingen, leerkrachten en IB-ers, na het maken van een afspraak, altijd van harte welkom om de kopklas tijdens de lessen te bezoeken.

Leraren
Mevrouw R. Zuidema                
leraar Kopklas Hoorn            
maandag en vrijdag                                    

Mevrouw J. van den Hof
leraar  Kopklas Hoorn
dinsdag, woensdag en donderdag

Locatie
OBS Jules Verne
Orionstraat 135
1622 BR  HOORN
0229 - 217169                                                                  
kopklashoorn@talenthoorn.nl

De kopklas is administratief verbonden aan stichting Talent te Hoorn en is gevestigd in het gebouw van OBS Jules Verne.